Technische ventilatie

Afzuigmodule voor technische ventilatie van maximaal 4 veiligheidsopslagkasten. Veilige opvang van ontsnappende dampen en gassen op de plaats waar ze vrijkomen of ontstaan.